ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

ciscenje, spremanje i odrzavanje
Pomoć u kući
Ako vam treba POMOĆ U KUĆI BEOGRAD, ovo je blog moje mame koji sam ja uradila, pokušaj da se zaposli jer je izgubila posao u uništenoj privatizaciji, kao i tata, i nađe neki ozbiljniji posao i time obezbedi da autor blogova završi započeto školovanje, Maja. Preporučite, pogledajte ..
MaTeMaTiKa za osnovnu školu

Igra pamćenja * memorija

IGRICA * igra pamćenja [ 6 X 6 polja ]
18. parova zanimljivih sličica

Igrice za decu - Testiraj svoju memoriju * Igra pamćenja
Blog učeničkog web sajta - www.oskosta.org