ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

IGRICA * IKS - OKS

IKS - OKS [u društvu ili sam protiv računara]
IGRA JE JEDNOSTAVNA; IKS - OKS , KLIKNI I KRENI !!!

Igrice za decu - Popularna igrica IKS - OKS
Blog učeničkog web sajta - www.oskosta.org