ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

Testiraj svoje reflekse; Vežbe koncentracije

ZABAVNO - Testiraj svoje reflekse; Vežbaj koncentraciju
IGRA je jednostavna - STAVI CURSOR [ miš ] na CRVENO POLJE,

KLIKNI I KRENI !!!

Blog učeničkog web sajta - www.oskosta.org
Igrice za decu - Testiraj svoje reflekse; Vežbaj koncentraciju