ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

Logički zadaci - četvrti i peti razred * MaTeMaTiKa

Zanimljivi logički zadaci * MaTeMaTiKa

Zadaci koji mogu koristiti učenicima za pripremu za takmičenje iz matematike (četvrti i peti razred osnovne škole).

Zadaci za razvijanje logičkog razmišljanja

1. Zbir dva broja iznosi 330. Kada se većem broju odbije s desne strane nula, ti brojevi postaju jednaki . Koji su to brojevi?
Rešenje: Broj 300 i broj 30

2. Kada je pešak prešao polovinu puta I još 2 km, ostalo muje da pređe još četvrtinu puta I 6 km. Koliko je dužina puta?
Rešenje: 32 km

3. Trećina stuba je u zemlji, polovina u vodi, a iznad vode viri 1,5 m. Koika je dužina stuba?
Rešenje: 9 m

4. Broj 12 izrazite sa četiri devetke.
Rešenje: 9 + 99 : 9

5. Ako bi se jabuke stavljale u sandke po 6 kg, onda bi 8 kg jabuka bilo više, a ako bi stavljali po 8 kg, onda bi još moglo stati 6 kg jabuka. Koliko je bilo sanduka I koliko jabuka?
Rešenje: 7 sanduka I 50 kg jabuka.

6. Koliko ima trocifrenih brojeva koji semogu podeliti sa 5?
Rešenje: 90

7. Broj pedesetpet izrazi sa pet četvorki.
Rešenje: 44 + ( 44 :4 )

8. Jedan radnik može završiti posao za 4 sata, a drugi za 12 sati. Za koje vreme bi obavili taj posao radeći zajedno?
Rešenje: Za tri sata

9. U mračnom predsoblju nalazi se 8 pari papuča. Koliko papuča treba uzeti da bi se među njima našla bar dva para papuča?
Rešenje: Treba uzeti 10 papuča

10. U prodavnici nameštaja nalaze se 14 kancelarijskih stolova s jednom, dve I tri fioke. Ukupno u tim stolovima ima 25 fioka. Stolova s jednom fijokom ima koliko i sa dve i tri fioke zajedno. Kolkiko ima stolova sa tri fioke?
Rešenje: Stolova s jednom fijokom ima7, a s dve I tri fijoke ukupno takođe 7.. U tim stolovima je 25 – 7 = 18 fijoka, tada bi ukupno bilo 14 fijoka, tj. za 4 manje nego što je u stvari. Odgovor. Sa 3 fioke su 4 stola, sa 2 fijoke 3 stola i s jednom fijokom 7 stolova.

11. Roba težine 125 kg razmerena je u 40 vreća od 5 kg I 2kg. Koliko je kojih vreća?
Rešenje: 15 vreća po 5 kg i 25 vreća po 2 kg.

12. Fudbalska liga ima 18 klubova. Svaki klub igra sa svakim po dve utakmice: jednu na svom terenu , drugu u gostima. Koliko se u ligi ukupno odigra u toku jedne godine?
Rešenje: 306 utakmica

13. Toma, Vlada i Saša žive u istoj ulici ali u različitim kućama. U istoj ulici nalazi se škola u kojoj oni uče. Vlada ne stanuje bliže školi od Tome, a Saša ne stanuje od škole dalje nego Toma. Ko od tih dečaka trba krenuti iz stana pre svih, ko od njih kreće posle predhodnog I na kraju, ko od njih čeka predhodno da bi svi zajedno ušli u školu?
Rešenje: Vlada treba krenuti ranije od svih, zatim Toma i na kraju Saša.

14. Jedan broj je za 7 manji od drugog i iznosi tri njegove četvrtine. Koji su to brojevi?
Rešenje: Četvrtina većeg broja je 7. Brojevi su 28 i 21.

15. U kavezima se nalaze zečevi i fazani . Ove životinje imaju ukupno 35 glava I 94 noge. Koliko je fazana I koliko zečeva?
Rešenje: Ako bi u kavezu bili samo fazani , onda bi broj nogu bio 70, a ne 94. Prema tome višak od 24 noge pripada zečevima, njih je 12, a fazana 23